Prevádzkovateľ internetového portálu Gabibags.sk

Názov spoločnosti: Gabi Bags s.r.o.
Ulica a číslo: Tešedíkovo 531
Mesto a PSČ: 92582
Štát: Slovenská Republika
IČO: 52 726 053
DIČ: 2121113093

DIČ DPH: SK2121113093

IBAN: SK28 5600 0000 0064 0884 4001


Zodpovedná osoba a kontakt

Gabriela Szarková
Adresa prevádzky: Hlavná 3/5 927 01, Šaľa
Tel. číslo: +421902516707

*Poznámka: na reklamácie resp. výmenu tovaru prosím používať jedine adresu prevádzky
Ďalšie informácie nájdete na stránke Kontakt.

 

1, Vymedzenie pojmov

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť GabI Bags s.r.o. Szarková, IČO 52 726 053 , so sídlom Tešedíkovo 531, 925 82, zapísaná v Obchodnom registri Obvodného úradu v Šali, OU-SA-OZP-2019/007893-2, č. živnostenského regsitra 450-15023  ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ ) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Prevádzkovateľom internetovej stránky  www.gabibags.sk (e-shopu) je Gabriela Szarková, obchodné meno Gabi Bags s.r.o. právna forma spološnosť s ručením obmedzením so sídlom Tešedíkovo 531, 925 82 (ďalej len „predávajúci“  )

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

Nahodené fotky na e-shope www.gabibags.sk je prísny zákaz kopírovať, sťahovať, upravovať a používať iným fyzickým i právnickým osobám. Pri porušení si e-shop www.gabibags.sk bude nárokovať na finančné odškodnenie!! 

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom  tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

 

2)  Ochrana osobných údajov

Na stránke gabibags.sk berieme ochranu Vašich osobných dát veľmi zodpovedne preto si prosím prečítajte akou formou sú Vaše osobné dáta spracovávané, zhromažďované a archivované.  V sekcii nižšie je popísané aké dáta gabibags.sk zhromažďuje pri návšteve webovej stránky, za akým účelom ich spracováva a používa,  tiež sa dozviete právny základ spracovania osobných údajov, príjemcov týchto osobných údajov, obdobie počas ktorého sa osobné dáta musia resp. môžu uchovávať.

Na gabibags.sk využívame Bezpečnostné rozšírenie Wordfence (ochrana webu proti hackerom)

Tu sa zhromažďujú osobné údaje nasledovne:

IP adresa návštevníkov – nutné nastavenie pre bezpečné fungovanie webstránky a ochranu jej návštevníkov pred hackermi. IP adresa sa zaloguje bez ďalších údajov, ktoré by spájali návštevníka s ňou. Dôvodom je porovnávanie IP adresy návštevníka s verejným zoznamom IP adries známych spam serverov a hackerov.

Aké  osobné údaje stránka gabibags.sk zbiera a za akým účelom?

Stránka využíva systém Woocommerce a zhromažďuje osobné údaje nasledovne:

Vybavenie objednávky

 1. Krstné meno
 2. Priezvisko
 3. Názov spoločnosti ( ak si to kupujúci zvolí)
 4. Fakturačná adresa / Dodacia adresa – ulica, mesto, okres, PSČ
 5. Telefón
 6. Email
 7. IP adresa
 8. Bankový účet (pri platbe prevodom sa tento uloží v našej banke ako účet odosielateľa)

Objednávanie si produktov nie je podmienené registráciou. Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané predávajúcim ako správcom osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre uzatvorenia kúpnej zmluvy, tu platí princíp zákonnosti to znamená, že bez týchto osobných dát nemôže vzniknúť kúpna zmluva a teda obchod je neuskutočniteľný.

Kontaktný formulár

 1. Meno
 2. Email

Poznámka: kontakty nie sú uložené na serveroch gabibags.sk – po zaslaní kontaktu použitím   kontaktného formulára sú tieto dáta uložené na email serveroch inboxu info@gabibags.sk.

Registrácia zákazníkov pre objednávanie (nepovinné)

V tomto prípade sa nejedná o registráciu pre zasielanie informácii o akciách, noviniek a článkov z blogu. Registrácia slúži len na nastavenie si vlastného zákazníckeho účtu a síce: mať možnosť histórie objednávok, komentovať na stránke gabibags.sk. Výhoda registrácie je, že sa zákazníkovi pri objednaní si produktu dodacia či fakturačná adresa načítajú automaticky. Registrovaný zákazník vidí aktuálny stav objednávky nie len na svojom mailovom účte ale aj priamo na svojom gabibags.sk účte.

Pri tomto type registrácie zhromažďujeme nasledovné osobné údaje:

 1. Krstné meno
 2. Priezvisko
 3. Fakturačná adresa / Dodacia adresa – ulica, mesto, okres, PSČ
 4. Telefón
 5. Email
 6. IP adresa
 7. fotografia (nepovinné)

Registrácia zákazníkov pre zasielanie noviniek tzv. newsletter, článkov blogu, akcií (nepovinné) 

Tento typ regsitracie momentalne nie je možný z technických príčin. 

Pri tomto type registrácie zhromažďujeme nasledovné osobné údaje:

 1. Meno ( tu môžete použiť aj prezývku – nemusí to byť Vaše ozajstné meno)
 2. Email –  slúži len na doručenie newslettrov

Rozšírenie pre manažment newslettru:

Toto rozšírenie spravuje databázu registrovaných odberateľov a automaticky posiela newsletter pri zverejnení nových článkov. Tieto údaje sú uložené mimo servery gabibags.sk:

{prefix}es_emaillist: informácie ohľadom registrovaných odberateľov – email, meno

{prefix}es_notification: informácie ohľadom nastavení notifikácií

{prefix}es_sentdetails:  log – história všetkých notifikácií a newslettrov, ktoré už boli poslané

{prefix}es_deliverreport: detailnejší log ohľadom poslaných newsletterov a ich informácií

Komentáre k článkom

Tieto údaje sa zbierajú v záujme ochrany proti spamu a sú to

 1. Meno
 2. Email
 3. Adresa webstránky (nepovinný údaj)
 4. IP adresa
 5. Typ prehliadača, ktorý návštevník používa

Anonymizovaný reťazec vytvorený z e-mailovej adresy (nazývanej aj hash) sa môže poskytnúť službe Gravatar a zistiť, či ju návštevník používa. Pravidlá ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení komentára návštevníka, ktorý pridal komentár, je Váš profilový obrázok viditeľný pre verejnosť v kontexte vášho komentára.

Cookies

Pri návšteve našej webovej stránky vás budeme informovať o používaní súborov cookie na našom bannere o cookie. Ďalším použitím našej webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Radi by sme vás informovali o súboroch cookie, ktoré používame, a o tom, ako môžete súbory cookie odmietnuť.

Woocommerce – systémové riadenie

woocommerce_cart_hash – uloží informácie ohľadom košíka – čo doň bolo vložené, zmeny množstva a pod  (Neukladá žiadne osobné informácie)

Woocommerce_items_in_cart – uloží informácie ohľadom košíka – čo doň bolo vložené, zmeny množstva a pod. (Neukladá žiadne osobné informácie)

Wp_woocommerce_session_…. obsahuje unikátny kód pre každého zákazníka, aby systém vedel, kde nájsť dáta košíka v databáze pre každého zákazníka. V týchto súboroch cookie nie sú uložené žiadne osobné údaje.

Wordfence – zabezpečenie webstránky proti hackerom

wfwaf-authcookie-(hash) – overenie typu užívateľa pred natiahnutím administrátorského systému (či je užívateľ admin alebo registrovaný, alebo len návštevník). Ukladá sa len pre užívateľov, ktorí sa prihlásia (administrátori).

wf_loginalerted_(hash) – administrátorská notifikácia ohľadom prihlásení z nových zariadení a lokalít.

Sledovanie návštevnosti štatistiky

Webstránka gabibags.sk zatiaľ nepoužíva žiadny systém na sledovanie návštevnosti (ako napr. Google Analytics).

Aký je právny základ spracovania?

Základom je princíp zákonnosti čo znamená, že zákon nám ukladá povinnosť zhromažďovať Vaše dáta pre vybavenie objednávky a jej dodanie bez osobných údajov ktoré sú pre tento účel povinné by kúpna zmluva nemohla vzniknúť . Právnym základom spracovania osobných údajov podľa časti 2 je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov sú aj Oprávnené záujmy.

Akým príjemcom poskytujeme vaše údaje?

K vašim osobným dátam majú prístup spracovatelia osobných údajov teda administrátori stránky gabibags.sk ( IT podpora a spracovávatelia objednávok) a zamestnanci Gabibags kamenná predajňa. Osobné údaje tiež spracovávajú systémy na ochranu proti hackermi a spamom, ktoré popisujeme vyššie.  Takýto spracovatelia údajov spracovávajú osobné údaje iba na základe pokynov Správcu aby zabezpečili ochranu vašich dát, zabezpečili správny chod webu gabibags.sk  a vybavili vašu objednávku k vašej spokojnosti. Osobné údaje ostávajú v Európskej únii, nemáme v úmysle prenášať vaše osobné údaje do tretej krajiny.

Ako chránime vaše osobné údaje?

Správca zaviedol technické a organizačné opatrenia na zaistenie primeranej úrovne ochrany vašich osobných údajov pred náhodnou alebo nezákonnou zmenou, zničením, stratou alebo neoprávneným zverejnením. Takéto opatrenia sa budú neustále zlepšovať v súlade s technologickým vývojom.

Aké máte práva?

Právo na prístup: právo na prístup k vašim informáciám (ak ich spracovávame) a niektorým ďalším informáciám (napríklad informácie uvedené v tejto politike ochrany osobných údajov);

Právo na opravu: ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo na opravu vašich osobných údajov

Právo na vymazanie: známe aj ako „právo na zabudnutie“ a, jednoducho, vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich údajov Toto nie je všeobecné právo na vymazanie, existujú výnimky. Napríklad máme právo aj naďalej používať vaše osobné údaje, ak je takéto použitie nevyhnutné pre splnenie našich zákonných povinností alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie použitia vašich údajov: právo pozastaviť používanie vašich osobných údajov alebo obmedziť spôsob, akým ich môžeme používať. Upozorňujeme, že toto právo je v určitých situáciách obmedzené: keď spracovávame vaše osobné údaje, ktoré sme od vás získali s vaším súhlasom, môžete požiadať o obmedzenie iba na základe: (a) nesprávnosti údajov; (b) ak je naše spracovanie protizákonné; (c) potrebujete ich na právne nároky; alebo (d) ak už nepotrebujeme používať údaje na účely, na ktoré ich uchovávame. Ak je spracovanie obmedzené, vaše údaje môžeme stále uchovávať, ale nemusíme ich ďalej používať. Vedieme zoznamy ľudí, ktorí požiadali o obmedzenie používania svojich osobných informácií, aby sme zaistili rešpektovanie tohto obmedzenia v budúcnosti.

Právo na prenosnosť údajov: právo vyžiadať si vaše osobné údaje, ktoré presúvame, kopírujeme alebo prenášame (ak je to technicky možné), v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte pre vaše vlastné účely v rôznych službách;

Právo namietať: právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov vrátane

Právo na informácie: máte právo na poskytnutie jasných, transparentných a ľahko zrozumiteľných informácií o tom, ako používame vaše osobné údaje; a

Právo na odvolanie súhlasu: ak ste poskytli svoj súhlas na všetko, čo robíme s vašimi osobnými údajmi, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať (aj keď to urobíte, to neznamená, že všetko, čo sme dovtedy robili s vašimi osobnými údajmi s vaším súhlasom je protiprávne).

Vykonávanie týchto práv je pre vás bezplatné, musíte však preukázať vašu totožnosť dvomi schválenými identifikáciami. Vynaložíme primerané úsilie v súlade s našou zákonnou povinnosťou poskytovať, opravovať alebo vymazávať osobné údaje o vás v našich súboroch.

Ak máte otázky alebo si chcete uplatniť akékoľvek vaše práva uvedené v tejto politike ochrany súkromia a/alebo ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu alebo nám napíšte a budeme sa snažiť odpovedať vám do 30 dní..

Keď dostaneme formálne písomné sťažnosti, budeme kontaktovať osobu, ktorá podala sťažnosť, aby sme ju mohli informovať. Spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na ochranu údajov, aby sme vyriešili akékoľvek sťažnosti, ktoré nemôžeme vyriešiť priamo.

Ak nie ste spokojný so spôsobom, akým riešime sťažnosť, ktorú ste podali voči vašim osobným údajom, potom môžete sťažnosť postúpiť príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou údajov.

Kde môžete podať sťažnosť?

Sťažnosť môžete podať priamo v kamennej predajni Gabibags alebo kontaktovať správcu buď cez kontaktný formulár, telefónne číslo alebo priamo na mail stránky gabibags.sk všetky kontaktné informácie alebo adresa predajne sú uvedené v sekcii kontakty.

Kto je správca ochrany údajov?

Gabriela Szarková
Adresa prevádzky:  Hlavná 3/5 927 01, Šaľa
Tel. číslo: +421902516707

Ochrana súkromia detí

Táto webová stránka je určená osobám starším ako 18 rokov. Nesnažíme sa získavať údaje o osobách mladších ako 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali na webové stránky predkladať ani na nich uverejňovať žiadne údaje. Ak takáto osoba predloží osobné údaje prostredníctvom webových stránok, tieto údaje vymažeme hneď, ako nám bude známy ich vek, a následne ich nebudeme používať na žiadny účel.

 

 

3) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke  správne a pravdivo a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.

Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že bez vyššie uvedených prípadov nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

Kupujúci má právo na storno objednávky do 2 hodín od jej vytvorenia, v tom prípade považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Pri neprevzatí zásielky na dobierku, máme nárok si vyžiadať odškodné od kupujúceho v sume poštovného.

Prevod vlastníckeho práva:

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

4) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber
Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade a obdržíte mail o vybavení objednávky. V ostatných prípadoch Vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať „pracovný čas“, mimo túto dobu po dohode.

Tovar doručovaný  Slovenskou poštou alebo Kuriérom Slovenskej pošty
Poštovné za tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou alebo Slovenskou poštou je spoplatnený podľa aktuálneho sadzobníka.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom ( obdržíte email o vybavení objednávky) Ďalšie info o spôsobe dopravy nájdete v sekcii Informácie o dodaní a platbe.

5) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (teda v internetovom obchode), má spotrebiteľ / kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. V tomto prípade ma predajca povinnosť vrátiť spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru platbu za tovar. Tým sa rozumie suma za kúpený tovar bez nároku na poštovné. Poštovné z dôvodu straty za prepravné a balné nevraciame.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar poškodený alebo používaný), predávajúci má v takom prípade právo odstúpenie od zmluvy zamietnuť.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy si stiahnete tu.

 

8) Alternatívne riešenie sporov

Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike.
Riešenie reklamácii zákazníkov vo vzťahu k Službám poskytnutým e-shopom upravuje Reklamačný poriadok e-shopu. V prípade, ak zákazník – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým e-shop vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že e-shop porušil jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na e-shop ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
Ak e-shop na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s e-shopom ako predávajúcim je:
Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese

Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS

Prievozská 32, poštový priečinok 29

827 99 Bratislava

alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo
iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 pričom zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm.

Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

9) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú. Podrobné informácie o spôsobe dopravy nájdete v sekcii Informácie o dodaní a platbe na hlavnej stránke.

10) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté spolu s cenou dopravy v sekcii Informácie o dodaní a platbe na hlavnej stránke.

 • platba vopred na bankový účet – pri výbere tejto možnosti obdržíte informačný mail so všetkými -údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
 • dobierka – objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
 • osobný odber – platí sa v hotovosti pri osobnom odbere.
 •  

11) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

Reklamačný poriadok
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

 • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
 • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie Vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie – faktúra, reklamačný/výmenný list) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 14 pracovných dní od obdržania zásielky alebo v hotovosti na mieste osobného odberu a síce kamenná predajna Gabibags, adresa prevádzky: Hlavná 3/5 927 01, Šaľa.

Ako postupovať
V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu kontaktná adresa v sekcii Kontakt na hlavnej stránke. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie ako reklamačný protokol) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier, kartón či iné ochranné prostriedky tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov a hlavne tovaru. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Reklamačný protokol si prosím stiahnite a vyplnený priložte k reklamovanému tovaru (nájdete ho ako prílohu na spodku stránky). Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list, blok (kópia) a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

Záverečné ustanovenia:

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a oboznámil sa s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu, rovnako spolu s reklamačným poriadkom doručené v emaily potvrdzujúcom objednávku.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci  na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš Gabibags.sk

Obchodné podmienky sú platné od  12/05/2017 do odvolania.

Dohľad vykonáva:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č. : 037/7720 001
e-mail: nr@soi.sk

*Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.